TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Úvod
Toronto-CZ
Toronto-EN
Burlington
Stanovy-E
Stanovy-P

Toronto

Římskokatolická farnost sv. Václava

 

Burlington

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha

 
St. Wenceslaus Church
496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9
Canada
Mapa

Kněží:

P.ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.

El. adresa:  El. adresa

P. Libor Švorčík

Tel.: 416-532-5272
Fax: 416-516-5311
El. adresa:  El. adresa
__________

Farnost sv. Vaclava Toronto
 
Od 1. ledna 2015 je farnost zrušena.

České mše svaté budou až do odvolání vždy druhou neděli v měsíci v 15:00 v kostele St. John the Baptist - 2016 Blairholme Ave., Burlington, ON.

(info. Pavel Belanský - 905-631-6126)


Farnost sv. Vojtecha Burlington
 

Poradní sbor farnosti:

Michelle Janková 416-614-0550 ▪ Zuzana Slováková 605-404-9607 ▪ Josefina Tichá 416-762-1294 ▪ Hana Jurásková 905-838-5269 ▪ Jana Bomberová 647-979-5262 ▪ Miloš Janek 416-614-0550
    


 
Události: 
11. 2. 2017: Společenský ples
10. 12. 2016: Adventní duchovní obnova
4. 12. 2016: Setkání se sv. Mikulášem
26. 11. 2016: Setkání rodin
29. 10. 2016: Setkání rodin
16. 10. 2016: 'Dětská' mše svatá
2. 10. 2016:  mše svatá ze slavnosti sv. Václava s udílením svátosti biřmování
1. 10. 2016: Návštěva biskupa Mons. Václava Malého v Torontu: mše svatá
1. 10. 2016: Návštěva biskupa Mons. Václava Malého v Torontu: setkání s biřmovanci
30. 9. 2016: Návštěva biskupa Mons. Václava Malého v Torontu: mše svatá ...více událostí
 
Aktualizace: 
16. 11. 2016: Nový pořad bohoslužeb, Duchovní slovo a Zpravodaj
12. 10. 2016: Nový pořad bohoslužeb, Duchovní slovo a Zpravodaj
14. 9. 2016: Nový pořad bohoslužeb, Duchovní slovo a Zpravodaj
4. 7. 2016: Nový pořad bohoslužeb, Duchovní slovo a Zpravodaj
 Další misie: Calgary, Edmonton, Kingston, Montreal, Ottawa, Vancouver, Vineland, Winnipeg

 


Underscore.gif
Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby odkládali děti, které se jim narodí, a nenechávali je naživu. [Sk 7,19]