TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Kalendář 8/17
Kalendář 7/17
Kalendář 6/17
Kalendář 5/17
Kalendář 4/17
Kalendář 3/17
Archív...

Toronto - pravidelné

Pravidelné bohoslužby neděle 10:30, pátek 18:30, jindy dle oznámení
Svátost smíření (svatá zpověď) pátek 18:00, jindy na požádání
Křty, svatby dle domluvy
Svátost pomazání nemocných a návštěvy nemocných v naléhavých případech volejte kdykoliv a jinak dle domluvy
První pátky v měsíci 18:30 mše svatá, adorace a požehnání
Pátky Mše sv. v anglickém jazyce
Poslední soboty v měsíci Výstav Nejsvětější svátosti, 8:00 zahájení adorace, 10:00 svátostné požehnání a mše svatá
První neděle v měsíci “Dětská mše svatá” (během prázdnin se nekonají)

Toronto - mimořádné

Sobota 1. června10.00 hod. pěší pouť do Midlandu
Neděle 2. června11.00 hod. farní pouť do Midlandu
Neděle 9. června10.30 hod. Letnice/Seslání Ducha Svatého
Neděle 16. června10.30 hod. Dětská mše sv./Father's day
Čtvrtek 20. červnaSlavnost Těla a krve Páně
Sobota 29. červnaSlavnost Petra a Pavla

Masaryktown

Sobota 8. června15.00 hod. Mše svatá


Underscore.gif
"Pokládám se za šťastného, králi Agrippo, že se smím dnes před tebou hájit proti všemu, z čeho mě Židé obviňují, [Sk 26,2]