TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Události
COVID 19
Mikuláš '19
Posviceni '19
Mikuláš '18
Den matek '18
M-town '18
Štěpán '17
Mikuláš '17
Karneval '17
M-town '17
Posviceni '17
Vinobrani '17
Noe '17
Den matek '17
Ples '17
Obnova '16
Mikuláš '16
Ples '16
Oslavy '15
Koncert '15
Karneval '15
Ples '15
Oslavy '13
Veselice '13
Oslavy '12
Ples '12
Oslavy '11
Ples '11
Ples '10
Archív...
Kurz ludoveho tanca
  Vek: 8-13 rokov
  Miesto: hala kostola sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto (Dufferin/Bloor)
  Termín: každú STREDU od 17.01.2007 do 27.06.2007 (podľa záujmu možnosť pokračovania v budúcom šk. roku)
  Čas: 19.00 - 21.00 (resp. podľa dohody na prvom nácviku)
  Náplň: základna pohybová a rytmická príprava s vystúpením na záver kurzu
  Odev a obuv: športový odev (tepláky, tričko), dievčatám doporučená (nie však podmienkou) sukňa pod kolená. Obuv - cvičky. "NO SPORT SHOES"
  Rodičia: možnost využitia čakacieho času shoppingom v Dufferin Mall
  Poplatok: $35/kurz (pokrytie nákladov za priestory), min. 12 záujemcov pre uskutočnenie kurzu

Záujemci hláste sa: Marek Gabriš - gabrismarek@hotmail.com, alebo priamo na prvom nácviku

Prvý nácvik:
STREDA, Január 17, 2007
7.00 pm
St. Wenceslaus Church
496 Gladstone Avenue, Toronto, M6H 3H9
Tel. (416) 857-4971 - Marek Gabriš


Underscore.gif
zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha - [Tt 1,3]